В град Стрелча стартира изпълнението на проект „Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда на бул. ”България” 110 А,Б,В”, във връзка с реализирането на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”. В рамките на проекта ще бъдат санирани 36 жилища.
251016a.jpgДейностите по проекта включват изпълнение на следните енергоспестяващи мерки: топлинно изолиране на външни стени, на покрив, на под – полагане на ефективна топлоизолация под стоманобетонова плоча, към неотопляемия подземен етаж, подмяна на съществуващата стара дограма, както и нергоспестяващо осветление в общите части на сградата. Предвижда се подмяна на оборудването за стълбищното осветление.
След приключване на СМР на обекта ще бъде постигнат енергиен  клас „С” на сградата.
Живеещите в  многофамилната жилищна сграда ще постигнат енергийно спестяване в своите домове, ще имат по-добри условия на живот , а визията на блока ще допринесе за приветливия вид на жизнената среда в град Стрелча.