Двете организации обединиха сили в поредната дейност от националната кампания за безопасност по пътищата – „Един живот“.

Младежите от пазарджишките структури боядисаха редица възлови пешеходни пътеки с надпис „Огледай се!“, целящи да засилят вниманието на пешеходците при пресичане. За целта бяха използвани шаблони, боя за маркировка и четки. Доброволците се включиха в акцията в неделя, 30-и октомври, но усилията им ще продължат и в друг ден, когато ще бъдат обхванати още ключови пешеходни пътеки. „Вярваме, че с малките усилия, които полагаме днес, ще направим голяма промяна. Надписите предизвикват вниманието на хората. Това бе важното за нас.“ споделиха младежи от двете организации.

„Един живот” е национална кампания на „Ротаракт“ клубовете из цялaта страна, а нейното начало бе дадено преди повече от две години, именно в гр. Пазарджик, след което бе гласувана и за всички клубове в България. Ротаракт клуб Пазарджик – Бесапара е неправителствена организация, която вече шеста година разработва кампании и дейности в ползва на обществото.

Съветът за младежка политика е неправителствена организация, която има за цел да подтиква младежите към активно гражданско участие. Сдружението организира различни кампании и инициативи, както и събития свързани с неформалното образование.

www.facebook.com/youthpolicy.bg;

www.facebook.com/Rotaract.Pazardzhik.Besapara

31%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f1 31%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f2 31%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f3