Поради предписание на Дирекция “ Обществено здраве” към РЗИ – Пазарджик със заповед на кмета на община Пазарджик Тодор Попов е променено мястото на гласуване на секция 152 в село Алеко Константиново. Вместо в целодневната детска градина, жителите ще гласуват в ОУ “ Св. Климент Охридски” .