Десет териториални структури на НАП вече имат нови банкови сметки за плащане на данъци и осигурителни вноски, те ще постъпват в „Инвестбанк“ АД. Търговската банка прие собствеността на офисите на предишната обслужваща НАП – банка, те вече са отворени за посетителите.

От 1 ноември 2016 г. плащането на данъци и осигурителни вноски в офисите на НАП в Бургас, Разград, Търговище, Шумен, Видин, Враца, Пазарджик, Хасково, Благоевград и София област, става по нови сметки. Ето тези за Пазарджик:

ТД на НАП ПЛОВДИВ ОФИС  ПАЗАРДЖИК РБ/ ФОНД БАНКОВ КОД № НА СМЕТКАIBAN КОД ВИД ПЛАЩАНЕ
ул.“Асен Златаров“ № 7
Сметка за приходите на централния бюджет ЦБ IORTBGSF BG97IORT80488187371500 110000
Сметка за приходите за социално осигурителните фондове към НОИ НОИ IORTBGSF BG79IORT80488587371500 551111
Сметка за приходите за НЗОК НЗОК IORTBGSF BG26IORT80488687371500 561111
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО ДЗПО IORTBGSF BG17IORT80488887371500 581111
Сметка за принудително събиране ПВ IORTBGSF BG22IORT80483387371500 не се попълва