Българските граждани зад граница могат да гласуват в избрана от тях секция в страната на пребиваване в изборния ден, независимо дали са подали предварително заявление за гласуване. Това напомнят от Министерството на външните работи ( МВнР) във връзка с предстоящия вот. От Външно припомнят условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани в избирателните секции извън страната в изборите за президент и вицепрезидент и в националния референдум, насрочени за 6 ноември. Те са в съответствие с Изборния кодекс и Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Правото си на вот могат да упражнят български граждани, които са навършили 18 години към деня за гласуване включително, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание „лишаване от свобода“. От Външно обръщат внимание, че тези условия важат и за правото на гласуване в националния референдум. Допълнително уточнение е, че те трябва да имат постоянен адрес в България към 8 август 2016 г. Тези от сънародниците ни в чужбина, които не са подали заявление за гласуване, се вписват допълнително в избирателния списък. Преди да гласуват избирателите попълват декларации по образец, отделно за изборите за президент и вицепрезидент и отделно за референдума в зависимост от своето намерение. За да може да упражни правото си на вот, избирателят трябва да представи оригинален документ за самоличност – паспорт, лична карта или военна карта – само за военнослужещите. В случай, че документът за самоличност е с изтекъл срок на годност, избирателят може да гласува само ако представи удостоверение, че е подал заявление за нов. Tо трябва да бъде издадено от дипломатическо или консулско представителство на страната ни. От Външно напомнят още, че изборният ден започва в 7.00 часа и приключва в 20.00 часа местно време.