На заседание на Областната комисия по транспорт днес бяха гласувани промени в маршрутните разписания по автобусна линия Панагюрище-Стрелча. Заседанието беше председателствано от зам. областният управител Стефан Мирев, присъстваха представители на общините, на Областно пътно управление, Областен отдел „Автомобилна администрация” и Изпълнителна агенция „Железопътна администрация”. Предложението за промени в маршрутните разписания е внесено до областния управител от община Стрелча, за автобусната линия Панагюрище-Стрелча, която е част от областната транспортна схема. Новите часове на движение по автобусната линия са:

от Панагюрище – 7:30, 18:30, 20:15

от Стрелча – 6:50, 19:10

Новите разписания ще се изпълняват след сключване на договор за обществен превоз от кмета на община Стрелча със съответния превозвач.