Инспекторите от звената „Държавен противопожарен контрол” при РДПБЗН и РСПБЗН извършиха необходимите проверки относно пожарната обезопасеност на всички помещения свързани с изборния процес. Проверени са евакуационните изходи, наличието и изправността на уредите за пожарогасене, провеждат се инструктажи на членовете на РИК и СИК в региона.

Препоръки и мерки за пожарна безопасност:

В обектите ангажирани с провеждането на изборите и тези за масово събиране на хора е необходимо да се осигурят свободни пътища за евакуация.

Да се поставят на дежурство технически изправни подръчни противопожарни уреди за първоначално гасене. Същите да бъдат поставени на достъпно и видно място за бързи действия при необходимост.В случай на възникнал пожар в сградите или в самите помещения на секционните избирателни комисии , председателите на СИК са длъжни да уведомят органи за пожарна безопасност и защита на населението на телефон 112 и организират евакуацията на пребиваващите хора в сградата , бюлетините и предприемат мерки за първоначално гасене с наличните противопожарни уреди.

В сградите и помещенията , в които са разположени изборни секции абсолютно е забранено тютюнопушенето и използването на открит огън.

Последния работен ден преди провеждането на изборите , ръководителите /собствениците/ на сградите ангажирани с изборите да проконтролират след приключване на работния ден изключването на електрическото захранване.

В ОДМВР и РДПБЗН е създаден оперативен щаб, който е в постоянна връзка с Районната избирателна комисия, областната и общинските администрации, както и с всички институции на регионално ниво свързани с ангажименти към изборния процес.

В областната администрация в Пазарджик бяха доставени бюлетини и изборни материали, а от там също под полицейска охрана те бяха транспортирани до всички 12 общини. Те се съхраняват в обособени за това помещения под денонощна полицейска охрана до разпределянето им по секционните избирателни комисии преди началото на изборния ден утре.