На отчетно-изборно събрание на Представителството на СБХ Пазарджик Маргарита Иванова бе единодушно преизбрана за председател за следващият петгодишен мандат. В ръководството са и скулпторът Здравко Здравков и художникът Петър Бажлеков. Преди да се пристъпи към избора на ръководство Маргарита Иванов прочете отчетен доклад за изминалия мандат от май 2011 г. до октомври 2016 г.
Художникът Константин Анастасов похвали досегашното ръководство за активната дейност, която се развива в Представителството – множество пленери и изложби в нашия град, и други градове в страната.  Неговото изказване бе подкрепено и от останалите присъстващи на събранието. След кратки дебати докладът бе приет с мнозинство.