Във връзка с дадената от МОСВ възможност на общините в страната да доизградят Регионалните си депа в Регионални системи за управление на отпадъците Община Пазарджик  получи покана за участие на регион Пазарджик в „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП “Околна среда 2014-2020”. Това бе оповестено днес по време на редовния брифинг на кмета на Пазарджик – Тодор Попов.

08%d0%b4%d0%b5%d0%bf%d0%be

Бенефициенти са общините от регион Пазарджик – Белово, Батак, Брацигово, Велинград, Лесичово, Пещера, Пазарджик, Ракитово и Септември. Крайният срок за подаване на документи за кандидатстване е  04.2017 г., като максималният срок за изпълнение на проекта е 35 месеца, 30 от които за физическо изпълнение на дейностите по проекта.

08%d0%b4%d0%b5%d0%bf%d0%be1

Към настоящия момент Община Пазарджик реализира проект „Регионалното депо за не опасни отпадъци от регион Пазарджик, Клетка 1 и съпътстваща инфраструктура”. Обектът предстои да бъде въведен в експлоатация най-късно през пролетта на 2017 г.