Няма да вдигаме данък сгради и данък МПС в близките три години, заяви днес по време на редовния си брифинг кметът на Пазарджик – Тодор Попов. Той направи това изявление във връзка с това, че към момента имаме пет процентно преизпълнени ена събирането на местните данъци и такси в общинската хазна.

Изпълнението на приходите за периода от 01.01.2016 до 31.10.2016г. е в размер на 13 688 434 лв. или 104% изпълнение на годишния план.

През 2016 г. са събрани повече данъчни приходи в сравние със същия период на предходната 2015 г. с общо 2 939 794 лв.,  в т.ч. от :

ДНИ                                 235 838 лв.

ТБО                                 509 103 лв.

ДМПС                           1 553 269 лв.

Данък придобиване         652 193 лв.

Патент  (-10 609) лв., като по-малкото изпълнение в сравнение с 2015 за същия период е в резултат на подадения по малък брой патентни декларации.

 

вид данък план 2016г. 01.01.-31.10.2016 изпълнение
лв. лв. %
ДНИ ЗА ПЕРИОДА: 2 100 000 2 037 522 97%
ТБО ЗА ПЕРИОДА: 6 500 000 5 694 470 88%
ДМПС ЗА ПЕРИОДА: 2 700 000 3 834 731 142%
ПАТЕНТ ЗА ПЕРИОДА: 200 000 159 960 80%
ДАНЪК ПРИДОБИВАНЕ ЗА      
ПЕРИОДА: 1 700 000 1 961 750 115%
ОБЩО : 13 200 000 13 688 434 104%

 

 

Увеличените данъчни приходи са в резултат на предприетите мерки от данъчната администрация по установяването на задължения за недекларирани МПС за предходни години и предприетите принудителни мерки за събиране на вземанията от неизправните длъжници, като към 31.10.2016год. са образувани 770 дела при ДСИ и 1336 дела при ЧСИ. Едновременно с принудителните мерки усилията на отдел МДТ са насочени и към прекъсване на давностните срокове чрез издаването на АУЗД като от началото на 2016год. са издадени 1612 бр. на физически и  юридически лица.

Увеличените приходи от данък придобиване се дължат на направени инвестиции на територията на Община Пазарджик и раздвижването на пазара на недвижимите имоти.

Към 31.10.2016г. са събрани повече данъчни приходи в сравнение със събраните през цялата предходна 2015г. с общо 1 024 727лв.

Напомняме на данъкоплатците, че на 31.10.2016 г. изтече срокът за внасяне на втора вноска на данъка върху недвижимите имоти, таксата за битовите отпадъци и данъка върху превозните средства за 2016 г. Невнесените в срок данъци и такса за битови отпадъци се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на ДОПК.