Резултати от референдум при обработени 100.00% СИК протоколи в РИК – Пазарджик

Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?

Опция Гласове Разпределение
Да 90 048 72.57%
Не 17 391 14.02%
Без еднозначен отговор 12 626 10.18%
Недействителни 4 023 3.24%

Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и референдумите?

Опция Гласове Разпределение
Да 77 188 62.20%
Не 29 394 23.69%
Без еднозначен отговор 13 483 10.87%
Недействителни 4 023 3.24%

Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и коалициите, да бъде един лев за един получен действителен глас на последните парламентарни избори?

Опция Гласове Разпределение
Да 87 965 70.89%
Не 17 545 14.14%
Без еднозначен отговор 14 555 11.73%
Недействителни 4 023 3.24%