Над 600 служители от структурните звена на МВР ще осигуряват охраната на изборните секции в неделния ден.

По време на втория тур на изборите за президент и вицепрезидент полицейските служители ще бъдат разположени вън от секциите, като няма да допускат лица с поведение накърняващо добрите нрави, както и въоръжени и носещи предмети опасни за живота и здравето на гражданите. При необходимост и след постъпило искане от страна на председателя на секционната избирателна комисия служителите на МВР могат да окажат съдействие за възстановяване на реда и спокойствието в секцията.