Като дългогодишен партньор и участник в кампании за превенция на рака на гърдата, Община Пазарджик обръща поглед и към една група, която досега е оставала в страни от фокусните групи – служителките в общинска администрация и свързаните звена.

На 14.11. (понеделник) д-р Благова ще извършва профилактични прегледи на всички желаещи дами в кабинет 905 на ІХ-тия етаж. Целта на кампанията е ранно диагностициране, скъсяване пътя на прегледа от пациента до лекаря и ненарушаване на работния процес.