На 17 ноември Община Пазарджик ще се включи в станалата традиция инициатива на фондация „Джуниър Авчийвмънт България” – „Мениджър за един ден” като компания – домакин.

Партньори на Община Пазарджик са ученици от ПГИМ, паралелки „Бизнес администрация” и „Банково дело” и от СУ „Георги Бенковски”, паралелка „Предприемачество и бизнес”.

За пореден път Община Пазарджик ще предостави възможност на участниците в инициативата да преживеят един реален работен ден в общинска администрация.

В рамките на инициативата ученикът Янко Мърхов от ПГИМ ще изпълнява длъжността Кмет на Община Пазарджик. Валентина Бъбарова от СУ „Георги Бенковски” ще заема поста заместник – кмет.  Функциите на секретар на общината ще се поемат от Теомира Смиленова от ПГИМ.

В програмата на младите управленци са включени следните ангажименти:

– 11:00 ч. – участие в работна среща с кмета на Община Пазарджик и общинското ръководство в Кметска зала на Община Пазарджик;

– 11:30 ч.  – запознаване с естеството на работа на съответната длъжност;

– 13:30 ч. – 17:30 ч. – изпълняване на оперативни задачи.