Ана Гройс, PZdnes.com

Община Лесичово търси снегопочистваща фирма, която да чисти и поддържа общинската пътна мрежа през предстоящите зимни месеци. Общата стойност на поръчката е над 64 хиляди лева.

17%d1%81%d0%bd%d1%8f%d0%b3

 

Снегопочистващата фирма ще се грижи за почистването от сняг и лед, с оглед безопасно придвижване през есенно-зимния сезон, на почти 32 км. общински пътища на територията на община Лесичово, обособени в два участъка.

Първият е от 12 км и обхваща пътищата Боримечково- Лесичово – Церово и Церово – х. Еледжик. Вторият участък е Динката – Щърково, Динката – Памидово, до границата с община Септември, Памидово – Величково, границата с община Пазарджик, Калугерово – Граница община Септември – Карабунар, Калугерово – Елшица и Калугерово – до манастира „Свети Никола“.

Цялата дължина на втория участък е от близо 20 километра. Предвижда се извършване на следните видове работи: снегопочистване – включващо почистване на общинските пътища от снежна покривка. Опесъчаване, извършващо се при заледяване на стръмни и затрудняващи движението участъци. Поради ранните курсове на автобусите, пътищата от общинската пътна мрежа трябва да бъдат почиствани и опесъчени до 7:00 часа. За целта снегопочистващите машини и машини за опесъчаване трябва да се намират на територията на участъка, който ще поддържат.

В същия район се осъществява и зареждането с гориво и смазочни материали. За опесъчавате трябва да се използва естествен пясък с големина на зърната 8мм., без глинести и вредни примеси. Фирмата, която ще снегопочиства трябва да осигури 24 часова телефонна връзка за предаване и приемане на информация, да разполага с база и да съхранява материалите за опесъчаване чисти и сухи. Да поддържа в готовност екипи, които да се справят с последици от ПТП, аварии и други. Срокът за изпълнение на поръчката е до края на 2017 г.