Панагюрският поет и писател Боян Ангелов бе преизбран за председател на Съюза на българските писатели. Това стана на отчетно – изборно събрание на Съюза, което се състоя в събота в София.

Ето и най-важното от отчетния доклад за отминалата година.

СБП инициира подписването на споразумение между Европейския съюз и българското правителство за изплащане авторски права на български писатели, чиито творби и книги се ползват в обществените библиотеки на територията на страната. България е подписала тази директива, но все още не я изпълнява.

Постигнато е споразумение между Панагюрската клиника „Уни Хоспитал“ (най-модерната на Балканския полуостров) за профилактични прегледи и лечение на съюзни членове при преференциални условия по 224 клинични пътеки.

Постигнато е споразумение с Министерство на културата за съвместна дейност в областта на авторското право, културните изяви извън България, утвърждаването на статути и парично обезпечение на международните и национални литературни награди „Христо Ботев“, „Пейо Яворов“, „Димитър Талев“ и др.
Упрекват ни, че сме приели много нови членове на Съюза през отчетния период.

На тези наши колеги бих казал, че СБП е жив организъм и подобно обновяване е естествен процес, затова ревността и обвиненията са неуместни. На всички стари и новоприети членове на Съюза на българските писатели желаем творческо вдъхновение и сили да превъзмогват неизбежните обиди и огорчения по трудния и стръмен път на литературното творчество, да получат заслужено удовлетворение за своя труд и справедлива оценка за таланта си. – съобщи в доклада си Боян Ангелов.