Местната комисия за борба с трафика на хора – Пазарджик в партньорство с Местната комисия за борба с трафика на хора – Пловдив и Националната комисия за борба с трафика на хора организират регионален дискусионен форум ”Актуални форми и тенденции на трафика на хора с цел сексуална експлоатация на млади мъже и момчета” /с насоченост към общините Пазарджик, Пловдив и Пещера/. Форумът тече в момента в Конферентната зала на Гранд хотел „Хебър“ в Пазарджик.

Форумът ще предостави изява на професионалисти, които да споделят своя опит през призмата на трафика на хора с цел сексуална експлоатация на млади мъже и момчета. Целта на събитието е да се насочи вниманието на обществеността към тази целева група, за да се намерят пресечни точки за междуинстуционално взаимодействие по отношение превенцията и противодействието на този вид престъпление.

Регионалният форум се организира за първи път в този формат и е част от превенционната кампания на Националната комисия за борба с трафика на хора и деветте местни комисии в страната по повод 18 – и октомври – Европейски ден за борба с трафика на хора. С него приключва цикълът от дискусионни форуми за експерти на централно и регионално ниво, с фокус към новите форми и тенденции при престъплението ”трафик на хора”, организирани в рамките на кампанията.

 Програма

10.00 – 10.15  Актуални форми и тенденции на трафика на хора

                      /представител НКБТХ/

 

10.15 – 10.30  Специфика на пряката работа с младежи, жертви на ТХ с цел

                        сексуална експлоатация /Валентина Гешева Фонд ”ИГА” /

 

10.30 – 10.45  Опитът на Фондация ”Джендър алтернативи” град Пловдив

                        /адв. Милена Кадиева/

 

10.45 – 11.00   Реални случаи, споделени от КСУ „Олга Скобелева” гр. Пловдив  

/представител КСУ гр. Пловдив/

 

11.00 – 11.20  Кафе – пауза

 

11.30 – 12.00  Гледната точка на Районна и Окръжна прокуратури

 

12.00 – 12.30  Предизвикателства и тенденции във виртуалното общуване в

                        условията на актуалните форми на ТХ

                         /Любомир Тулев – ГДБОП, сектор ”Киберпрестъпност”/

 

12.30 – 13.00   Международният опит в подкрепата на млади мъже и момчета

                         –  жертви на ТХ през призмата на Фондация Кампания А21

 

13:00 – 13:30   Дискусия

 

13:30 – 13:40   Заключителни думи