УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА

МЕСТНАТА ОБЩНОСТ, БИЗНЕСА, НЕПРАВИТЕЛСТВЕН/ГРАЖДАНСКИ/СЕКТОР В ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК,

Община Пазарджик, има удоволствието да Ви покани на подготвителна среща за излъчване на представители на бизнеса и гражданския сектор в  създаване на МЕСТНО ПАРТНЬОРСТВО  по Мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР” от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Срещата ще се проведе в сградата на Община Пазарджик, бул. „България” № 2, Кметска зала, ет. 2. Начало на срещата 11:00 часа на 01.12.2016 год.

На срещата ще бъде предоставена подробна информация за Воденото от общностите местно развитие (ВОМР) и прилагането на стратегии за местно развитие от МИРГ/Местна инициативна рибарска група/ в България, както и реда и условията за разработване и подаване на проект по Мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР” от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

С помощта на тази мярка ще бъде финансирано създаването на местно партньорство, което да стартира прилагане на подход Водено от общността местно развитие на територията на община Пазарджик.