От първи декември стартира предоставянето на социални услуги в „Център за социално включване и развитие – Пазарджик”, създаден по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  –  „Услуги за ранно детско развитие” по ОП РЧР 2014-2020г., съобщи кметът на Пазарджик – Тодор Попов.

Центърът ще предоставя интегрирани социални услуги и услуги за грижи за деца, като ранна интервенция на уврежданията, индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания, семейно консултиране и подкрепа в сградата на бившето ДМСГД, находяща се в град Пазарджик на ул.”Велико Търново” №11. Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията и допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище, ще се осъществява в сградата на ул.”Любен Боянов”№ 7. Социалните услуги ще се предоставят в рамките на 31 месеца.