Г-н Рачев, ще има ли закрити детски градини в община Септември?

По повод появилите се в общественото пространство твърдения, че детски градини в общината ще бъдат закрити, искам да уверя гражданите, че предвиденото преструктуриране няма да застраши по никакъв начин персонала на детските заведения, както и няма да се местят деца от една детска градина в друга. За съжаление има определени лица, които не изпитват угризения да си играят със страховете на хората. В нашето предложение до Общински съвет – Септември изрично е записано в точка 3 от проекто-решението, че трудовите правоотношения с педагогическия и не педагогическия персонал ще бъдат уредени по чл. 123,Ал. 1,т.1, а именно при промяна на работодателя трудовите правоотношения се запазват. За съжаление това не се обяснява на хората, а умишлено те са заблуждавани, че ще бъдат уволнени. Заявявам най- отговорно, че промяната в детските заведения ще засегне единствено директорските длъжности, тъй като при сливането на детски заведения (само документално) няма как да има две директорски длъжности. Единственото, което ще се промени (чисто документално) ще бъде по – големият брой деца в обединената вече детска градина, с което ще се увеличи възможността да бъдем класирани за финансиране по европроекти, защото броя деца е определящ фактор при оценяването.

Има ли подобна практика другаде в страната?

В Община Разлог например има само една детска градина с 13 филиала. Призовавам ви, да проверите там дали има не ремонтирана, негазифицирана сграда на филиал, защото при класиране с броя деца, който имат те винаги са в челото. Призовавам ви, да не се поддавате на манипулации и да оцените размаха, с който се работи. Срещам много хора, които изказват поздравленията си към нас, че имаме куража да предложим кардинално решение на проблем, който съществува от години, но никой до сега не се е осмелил да потърси решение. Вече са налице и резултати от работата ни в сферата на образованието – новият училищен автобус е паркиран до Общината. Той ще обслужва учениците от с. Карабунар. За детска градина „Червена шапчица” ще получим и своя мултимедия, а не като до сега да се събират спонсорства от родители … Това, което правим е налице, няма ги широко пророкуваните бежанци, за които внушаваха преди изборите за президент, няма ги и наводненията, а и водата не изчезна, за което говореха преди местните избори, ако бъда избран за кмет. Няма да има и увеличение на данъците с 50 процента, за което в момента се говори във Варвара. Не сме продавали и никакви стадиони, както се спекулира от Бойко Младенов в Семчиново за тамошния стадион. Няма да се кандидатирам и за депутат, както се внушава… За персоните, които ги сътворяват и разпространяват тези неща мога да кажа само да имат страх от Бога за това, че предизвикват умишлено и безотговорно страх в хората. Времето ще покаже, че това са глупости, но дали същите манипулатори ще имат очи да погледнат хората, които са излъгали?”.