Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за българските лични документи, според които в личните карти ще се съдържа електронен носител на информация, в който ще се записват биометрични данни и електронен подпис.

Приетите окончателно текстове влизат в сила от 1 януари 2018 година, като документите, издадени до тази дата, ще са валидни до изтичане на срока им. Новите текстове предвиждат в личните документи да има имплантиран чип, в който ще се съдържат данни и удостоверения за електронна идентичност и квалифициран електронен подпис.

В личната карта ще се съдържат и биометрични данни в отделен защитен сегмент на електронния носител съгласно препоръките на Международната организация по гражданско въздухоплаване, ако в заявлението за издаване на документа лицето е заявило желание за това. Измененията предвиждат в заявленията за издаване на лична карта да се посочва отказ от издаване и записване на удостоверение за електронна идентичност върху електронния носител на информация, искане за издаване и записване на удостоверение за квалифициран електронен подпис, както и искане за записване на други данни, включително биометрични.

Паспортът и документите за пребиваване също ще може да съдържат удостоверение за електронна идентичност и удостоверение за квалифициран електронен подпис и съответните им криптографски ключове.