По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Пазарджик през третото тримесечие на 2016 г. е 14, което е с 12.5% по-малко спрямо съответното тримесечие на предходната година. Новопостроените жилища в тях са 135, като в сравнение със същия период на 2015 г. е регистрирано увеличение със 136.8%.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през третото тримесечие на 2016 г. със стоманобетонна конструкция са 78.6% и с друга – 21.4%.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Варна – 84 сгради с 624 жилища в тях, Бургас – 82 сгради с 822 жилища, и Пловдив – 54 сгради със 184 жилища.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с три стаи (51.9%), следват тези с две стаи (25.2%), а най-нисък е делът на жилищата с пет и шест и повече стаи – с по 0.7%.

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през третото тримесечие на 2016 г. е 13 250 кв. м, или със 116.0% повече в сравнение със същото тримесечие на 2015 година. Жилищната площ също се увеличава (със 123.6%) и доситига 8 239 кв. метра.

Средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от 107.6 кв. м през третото тримесечие на 2015 г. на 98.1 кв. м през същото тримесечие на 2016 година.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Русе – 170.4 кв. м, и София – 144.2 кв. м, а най-малка – в областите Шумен – 57.6 кв. м, и Бургас – 68.0 кв. метра.