Център за спешна медицинска помощ Пазарджик
търси да назначи:
 • Лекар за филиалите Пазарджик, Септември, Велинград, Панагюрище, Пещера, Брацигово, Батак
  • Описание на длъжността:
   Във филиал за спешна помощ – оказва спешна медицинска помощ на заболели и пострадали лица в дома, на местопроизшествието и по време на транспортирането до евентуалната им хоспитализация; В районна координационна централа – ръководи и отговаря за дейността на РКЦ, както и за оказване на спешна медицинска помощ на обслужваната от центъра територия
  • Изисквания към кандидата:
   Образование – висше по специалността „Медицина”, образователно-квалификационна степен „магистър”; притежаването на медицинска специалност „Спешна медицина” и „Медицина на бедствените ситуации/на катастрофите/” е предимство
  • Необходими документи:
   1. Заявление за постъпване на работа
   2. Автобиография
   3. Лична карта
   4. Диплома за завършено образование
   5. Медицинско удостоверение за работа
   6. Свидетелство за съдимост
   7. Служебна бележка за членство в Българския лекарски съюз
   8. Документи за трудов стаж
  • Лице за контакт: Икономист, организация на труда тел.034/444565
 • Медицински специалист(фелдшер) за филиал Панагюрище
  • Описание на длъжността:
   Оказва спешна медицинска помощ на заболели и пострадали лица в дома, на местопроизшествието и по време на транспортирането до евентуалната им хоспитализация
  • Изисквания към кандидата:
   Образование – професионална квалификация, удостоверена с диплома за придобито висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“, или свидетелство за професионална квалификация, издадено по реда на Закона за професионалното образование и обучение
  • Необходими документи:
   1. Заявление за постъпване на работа
   2. Автобиография
   3. Лична карта
   4. Диплома за завършено образование
   5. Медицинско удостоверение за работа
   6. Свидетелство за съдимост
   7. Служебна бележка за членство в Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи
   8. Документи за трудов стаж
  • Лице за контакт: Икономист, организация на труда тел.034/444565