От началото на месец декември са регистрирани нови случаи на хепатит, съобщиха от Регионалната здравна инспекция в Пазарджик. Общо случаите са 16, дванадесет във Велинград, два в Ал. Константиново и по един в Пещера и Пищигово. Почти всички заболели са деца от организирани колективи – детски заведения и училища.
Завишаване на заболеваемостта от хепатит в област Пазарджик регистрираха епидемиолозите от РЗИ. През есенно-зимния сезон заболяването се активизира, но е в границите на нормалното – акцентира д-р Магдалена Станева, директор на дирекция „Надзор на заразните болести”.
Епидемиолози и инспектори от отдел „Здравен контрол” проведоха епидемиологични проучвания на място и дадоха препоръки за спазване на строг противоепидемичен и засилен дезинфекционен режим. Завишено е вниманието на педагогическия персонал към контрола върху личната хигиена на децата. Медицинските специалисти в детските и учебните заведения следва да спазват указанията за профилактика на заболяването и да предоставят информация, относно начините за предпазване. На общопрактикуващите лекари е препоръчано ранно откриване и изолация на заболелите, както и изследване и осигуряване на медицинско наблюдение на всички контактни лица.
Към момента на 200 контактни лица на заболелите от хепатит е направена гама-глобулинова профилактика. Издадено е предписание за спазване на правилата за добрите хигиенни практики при възникване на инфекциозно заболяване и препоръки към кметовете на населените места, с насоченост почистването на ромските квартали.