Възстановка на Рождество Христово има тази година пред кметството на брациговското село Исперихово. Светото семейство, както и влъхвите са манекени в човешки ръст, а кукла изобразява младенецът. Въпреки че, не е в православните традиции, сцената буди любопитството и интересът на минувачите в градинката, а голяма част от тях се снимат с експонатите.

img_6879

Изобразяването на сцената на Рождество стои в основата на католическата коледна традиция и в Италия тя достига своя художествен връх. Построяването й може да се ограничи и до съвсем скромни домашни размери и форми (тримата влъхви, членовете на Светото семейство), обикновено в класическа, но и в по-модерна стилизация, но и да стигне до пресъздаване на сцената на Рождество в пълните й библейски подробности от богата колекция фигурки и големи външни сцени и фигури, както и живо изобразяване на сцената от вярващи.

Евангелието на Лука описва раждането на Исус в град Витлеем в една ясла, появата на небесен гост и овчарите, всички те имат главна роля в един невероятен период от време, който Бог е създал в най-точния момент. Матей също разказва за рождението. Матей започва с родословието на Христос. То започва с Авраам и минава през целия път до Йосиф, мъжа на Мария. Той разказва за ангелско съобщение до Мария, че тя, над всички други еврейски жени, ще бъде майка на детето Христос.

Скоро след раждането, цар Ирод кани мъдреците от Далечния Изток. Тъй като повечето политически фигури не обичат съперници, цар Ирод решава да намери този „нов цар” и се стреми да унищожи всички деца, родени по времето, по което мъдреците са видели звездата, обявяваща раждането на Исус. Младото семейство избягва в Египет, водени от Светия Дух, за да живеят безопасно, докато цар Ирод умре. След това се връщат в Назарет, където Исус израства и става известен като син на дърводелеца. Всички тези събития са били предсказани в Стария завет.