5854 семейства во бщина Пазарджик имат повод да почерпят през днешния ден, защото имат в дома именик, сочи справката на община Пазарджик. Въпреки че, днес почитаме Св.Стефан най-многобройни са носителите на името Стоян.

Най-много са празнуващите в Пазарджик, а най-малко, само седем, в Крали Марко.

СТЕФАНОВДЕН
ОбщинаПазарджик Стефан Стефанка Стефана Стефчо Стефания Стефка Станимир Станимира Стоил Стоилка Станка Станчо Стоян Стоянка Таня Общо
 Пазарджик 694 44 13 18 10 323 70 32 127 88 67 4 1086 722 395 3693
Алеко Константиново 18 1 1 1 0 6 0 0 2 7 0 1 28 17 10 92
Априлци 4 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 7 6 3 24
Братаница 18 2 0 0 0 6 0 0 12 6 1 0 28 15 8 96
Величково 15 1 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 11 7 4 46
Гелеменово 4 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 15 12 3 39
Главиница 19 2 1 0 0 5 0 1 12 6 0 0 47 38 8 139
Говедаре 22 0 0 1 0 7 1 0 5 9 0 0 7 20 7 79
Дебращица 7 1 1 0 0 4 1 1 7 2 0 0 18 14 4 60
Добровница 15 0 0 0 0 3 2 0 1 1 2 1 29 14 5 73
Драгор 19 1 1 0 0 4 1 1 1 2 0 0 17 15 3 65
Звъничево 22 1 1 0 0 6 4 0 2 3 1 1 23 25 9 98
Ивайло 22 5 1 1 0 10 2 3 1 2 0 0 45 49 12 153
Крали Марко 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 7
Ляхово 4 1 0 1 0 1 0 0 5 1 0 0 11 5 2 31
Мало Конаре 26 2 0 0 2 3 0 1 4 16 5 0 45 45 20 169
Мирянци 5 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 11 9 2 31
Мокрище 19 2 1 1 0 4 1 1 3 4 3 0 29 20 2 90
Овчеполци 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 14 9 0 27
Огняново 11 0 1 0 0 12 1 0 16 9 0 0 42 44 12 148
Паталеница 4 0 0 0 0 2 1 1 13 1 1 0 16 20 6 65
Пищигово 4 0 0 0 0 4 2 0 7 2 2 0 11 15 2 49
Росен 4 1 1 0 0 2 0 0 3 1 0 0 13 5 0 30
Сарая 5 1 0 0 0 2 0 0 0 3 1 0 30 21 6 69
Сбор 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 1 0 8
Синитово 15 0 2 0 1 8 1 0 8 7 1 0 50 26 5 124
Тополи дол 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 4 3 0 10
Хаджиево 8 1 1 0 0 2 0 1 4 6 0 0 13 15 2 53
 Цар Асен 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 2 1 13
Црънча 4 0 0 0 0 5 2 0 21 4 0 0 15 10 9 70
Черногорово 18 1 0 2 0 9 0 0 10 11 4 0 34 25 2 116
Юнаците 21 1 3 4 0 2 3 0 0 0 0 0 28 14 11 87
ОБЩО 1036 69 31 29 13 442 96 42 266 200 90 7 1735 1245 553 58