Кметът на Пещера Николай Зайчев и изп.директор на „Биовет”АД Ангел Желязков откриха обновеният лабораторен корпус на ПГХВТ”Атанас Ченгелев”. През август тази година професионалната гимназия стана общинска, а едновременно с това най-голямото предприятие в Пещера инвестира средства в създаването на съвременни лаборатории, в които да се обучават учениците.

„Това е пример за сътрудничесво между бизнес, образование и публичната институция Община”, коментира Зайчев. От своя страна Ангел Желязков призова: „Идвайте с желание да се обучавате. Днес възстановяваме връзката между гимназията и индустрията. Работейки заедно дано направим нещо по-добро”. Той добави, че всеки, който завърши училището ще има правото на личен избор дали ще работи след това в „Биовет” или не.

Двигател на идеята са Иван Бонев и Валери Назаров. Активно в реализирането на проекта ,участва и Красимир Киров,който освен, че работи в предприятието, е общински съветник в Пещера.

„Биовет” ежемесечно изплаща стипендии на ученици от гимназията, а Общината изгради в двора на училището първата площадка за стрийт фитнес.