Костадин ПАМПОВ

Във възрожденска книга прочетох, че „…някой поп Иван донесъл мраморна плоча от Баткун в църквата на село Черногорово. Върху плочата имало надпис на старогръцки, в който се казвало: „Битюс посвещава на Х…”

Разбира се, че исках да науча, какво означава буквата „Х…” в края на надписа… Консултирах се със специалист по старогръцки, който ме увери, че текста, предизвикал моя интерес, трябва да се прочете като: „Битюс посвещава на Хера”. Не ми оставаше друго, освен да приема този прочит… Но не за дълго…

Преподавател по история на древна Тракия ми обърна внимание върху няколко обстоятелства: Битюс било име, често срещано при древните траки. А върху плочата, която поп Иван донесъл в селската църква, вероятно е имало изображение на Тракийския Херос…

Преподавателят ми каза и това, че бил изследвал тракийските надписи на територията на Баткун… Върху нито един от тях не открил самостоятелно посвещение на женско божество… Найчесто посвещенията били на бог Херос…

От друга страна, православните християни по нашите земи приемали изображението на Тракийския Херос, като изображение на св. Георги. По този начин вероятно и поп Иван е „видял” предполагаемия образ върху мраморната плоча…

Поясненията на историка определено ми бяха интересни… Те ме връщаха към една легенда… В нея се говори, че векове наред в Черногорово отдавали почит на войводата Георги, който бил загинал в битка с турските завоеватели през втората половина на XIV век…

Всички това ме убеждава, че поп Иван неслучайно е поставил мраморната плоча в черногоровската църква… Свързвал е в съзнанието си три образа: Тракийският Херос, св. Георги и войводата Георги !