Костадин ПАМПОВ

Във възрожденска книга прочетох, че „…някой поп Иван донесъл мраморна плоча от Баткун в църквата на село Черногорово. Върху плочата имало надпис на старогръцки, в който се казвало: „Битюс посвещава на Х…”

Разбира се, че исках да науча, какво означава буквата „Х…” в края на надписа… Консултирах се със специалист по старогръцки, който ме увери, че текста, предизвикал моя интерес, трябва да се прочете като: „Битюс посвещава на Хера”. Не ми оставаше друго, освен да приема този прочит… Но не за дълго…

Преподавател по история на древна Тракия ми обърна внимание върху няколко обстоятелства: Битюс било име, често срещано при древните траки. А върху плочата, която поп Иван донесъл в селската църква, вероятно е имало изображение на Тракийския Херос…

Преподавателят ми каза и това, че бил изследвал тракийските надписи на територията на Баткун… Върху нито един от тях не открил самостоятелно посвещение на женско божество… Най-често посвещенията били на бог Херос…

От друга страна, православните християни по нашите земи приемали изображението на Тракийския Херос, като изображение на св. Георги. По този начин вероятно и поп Иван е „видял” предполагаемия образ върху мраморната плоча…

Поясненията на историка определено ми бяха интересни… Те ме връщаха към една легенда… В нея се говори, че векове наред в Черногорово отдавали почит на войводата Георги, който бил загинал в битка с турските завоеватели през втората половина на XIV век…

Всички това ме убеждава, че поп Иван неслучайно е поставил мраморната плоча в черногоровската църква… Свързвал е в съзнанието си три образа: Тракийският Херос, св. Георги и войводата Георги !