Ана Гройс, PZdnes.com

Община Пазарджик търси педиатри, по проект „Център за социално включване и развитие – Пазарджик”. Обществената поръчка е за две обособени позиции – педиатър за предоставяне на психологическа подкрепа и консултации на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения и педиатър за ранна интервенция на уврежданията. Общата стойност на поръчката е близо 62 хиляди лева.

Средствата са за всички разходи по възнаграждения, осигуровки, данъци и дейности  необходими за изпълнение на услугите. От педиатрите се изисква да имат практически опит в работата с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието или социалното включване на деца и семейства в риск. Да познават местните уязвими общности, техните културни особености, език, традиции при отглеждането на децата, включително и на деца с увреждания. Социалната услуга ще се предоставя до края на 2018-та година.