Пациентите на хемидиализа ще останат в отделението в Пазарджик през целия период на застудяване, съобщиха от МБАЛ – Пазарджик. Това се налага тъй като животът на болните може да бъде изложен на риск, ако линейките, които извършват транспорта аварират.

Отделението разполага с общо 22 легла, които ще бъдат достатъчни, за да поемат всички нуждаещи се от областта.

Хемодиализата е процедура, при която кръвта на болния се филтрира и „пречиства“ от отпадните азотсъдържащи вещества, ненужната вода и соли. Чрез хемодиализата се регулира артериалното кръвно налягане и баланса на електролитите (калий, натрий, хлор, фосфор и калций). Прилага се при наличие на бъбречна недостатъчност, в отделни случаи при спешни състояния на предозиране на медикаменти и прием на отрови.

Хемодиализата се извършва обикновено три пъти седмично, като всяка процедура трае от 4 до 8 часа. Хемодиализа се прилага в случаите, когато консервативното лечение не дава резултат и стойностите на креатинина в кръвта достигат 885 ммол/л (при диабетици тази стойност е по-ниска). Под внимание се взимат редица други показатели като ниво на калия и фосфатите в кръвта, киселинност на кръвта, стойности на кръвното налягане и др. Хемодиализата може да се осъществи в болнични или домашни условия.