Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към община Стрелча, Детска педагогическа стая към РУП – Панагюрище и СУ „Св. Св. Кирил и Методий” проведоха поредица от мероприятия, свързани с превенция на употребата на наркотични вещества от младите хора през месец декември на 2016 г.
Презентация на тема  Наркотичните вещества, какво знаем за тях и последствията от тяхната употреба“  сред ученици от 9 до 12 клас, беседи на тема “ Не на наркотиците“ сред учениците от 7 и 8 клас бяха част от декемврийската кампания на обществените възпитатели. Възпитаниците на СУ „Св.Св. Кирил и Методий” активно участваха в дискусиите и показаха, че не са безразлични към дебнещите опасности в съвремения свят.