Работни места за специалисти с висше образование:
14 лекар
2 фелдшер, за община Панагюрище
1 организатор производство
1 технолог, специалност „машинен инженер”
1 технолог, специалност „електроинженер”
1 логопед
1 ресурсен учител
1 психолог
1 ръководител на направление ”информационни и комуникационни технологии”
2 специалист ”Социални дейности”
2 учител
1 педагог
1 социален работник
Работни места за средно професионално, средно и основно образование:
1 организатор, пътувания с английски език
1 регионален мениджър, администратор финансова институция
5 агент, директни продажби
1 счетоводител ТРЗ
1 офис, асистент, много добра компютърна грамотност
1 търговски представител
1 технически сътрудник
4 касиер
1 обслужващ погребално бюро
4 продавач-консултант
1 продавач, павилион
1 заварчик
2 гладач ютия
9 шивач
2 крояч
2 бродировач
2 шивач кожа
1 крояч кожа
5 тапицер
1 въжар
1 шлайфист
2 дърводелец
1 машинен оператор, обработка плодове и зеленчуци
10 монтажник, електронни елементи
3 техник-механик /настройчик/
3 механик
1 организатор производство
1 монтьор, ремонт машини и оборудване
2 електромонтьор, с опит
2 монтажник
3 заварчик
1 шлосер
2 шлосер-монтьор
2 елтехник, промишлени предприятия
4 електротехници, строителен
6 шофьор, тежкотоварен автомобил
1 водач мотокар, с опит
1 настройчик, леярна машина, алуминий под налягане
5 товаро-разтоварач
2 монтажник, мебели
5 монтажник, изделия от метал
6 машинен оператор, пластмасови изделия
2 манипулант, промишлеността
4 охранител
1 жена за гледане на възрастни хора
Работни места по проект „Нова възможност за младежка заетост“:
1 производител мебели /обучение/
1 монтьор, компютърна апаратура /обучение/
1 продавач-консултант /обучение/
1 салонен управител /обучение/