Община Пазарджик изпълнява от пет години насам проект по приемна грижа, който навлезе във втория етап от своето изпълнение, съобщи кметът на община Пазарджик – Тодор Попов. Към края на миналата година от Област Пазарджик са утвърдени и вписани в регистъра към РДСП Пазарджик 122 професионални приемни семейства, с настанени 91 деца в тях.

В община Пазарджик към момента има 44 приемни семейства с 37 настанени деца, следващата по изпълнение на проекта е община Ракитово с 40 приемни семейства с 23 настанени деца. В община Велинград живеят 27 приемни семейства с 21 настанени деца, а в община Панагюрище – 11 приемни семейства с 10 настанени деца.

Вече е структуриран и Областен екип по приемна грижа, включващ ръководител и трима социални работници с обхват на дейността: община Пазарджик и община Белово. Към Областния екип има 3 изнесени работни места с общо пет социални работници – в общините Велинград, Ракитово и Панагюрище, чиито работодател е кметът на община Пазарджик – Тодор Попов.