Парламентарната комисия по бюджет и финанси обсъди и одобри внесеното от ГЕРБ предложение за промени в Закона за акцизите, съобщи народния представител от Пазарджик д-р Дончо Баксанов. Според одобрената от комисията промяна се връща стария режим за варене на ракия. Предложението предвижда  1000 литра да се варят без акциз през цялата година и да отпадне уведомителния режим през периода януари-юни, който към момента съществува.

Предложението предвижда още създаването на регистър от Министерството на икономиката, в който всички производители, вносители, търговци на уреди и съоръжения, оборудване за т.нар. „казани за варене на ракия“, трябва да бъдат вписани. Това се прави за да има  контрол върху производителите и търговците  от една страна, от друга страна за безопасност на българските граждани, каза още д-р Баксанов. Когато се установи, че има несъответствие с уредите за производство на ракия или не е доказан източника, от който те са закупени, Държавна  агенция „Митници“ и Министерството на икономиката ще могат да налагат санкции.