Във връзка с продължаващите ниски температури EVN няма да извършва планирани ремонтни дейности по разпределителната мрежа и през предстоящата седмица 16-22 януари. Дружеството въведе тази мярка още на 9 януари, с цел гарантиране комфорта на клиентите, като предвид очакваните минусови температури реши да я продължи и през следващата седмица.  Дейности по мрежата ще се извършват само в случай на спешна необходимост с цел гарантиране сигурността на доставките.