На 24 януари, вторник, от 17,00 часа в централната сграда на Регионален исторически музей – Пазарджик, пл. „Константин Величков“ №15, ще бъде открита изложба, посветена на видния български учен проф. Иван Батаклиев, съобщиха от Регионалния исторически музей в областния град.

Изложбата ще представи новопостъпило богато дарение, предоставено от сина на проф. Иван Батаклиев –  Тодор Батаклиев, което включва исторически свидетелства, свързани с живота и творчеството на проф. Батаклиев – ръкописи, кореспонденция с български и чуждестранни учени; богат снимков материал, свързан с теренните проучвания в България в продължителен период от време, фотографии от преподавателската му дейност, както и снимки от биографичен характер.

Интерес предизвикват дарените лични вещи, особено тези, свързани с изследователската и преподавателската му дейност. Отличията – ордени и медали, показват интересите и заслугите му към различни дейности на обществения живот.

Многостранната научна дейност на  проф. Иван Батаклиев включва широк спектър на географската наука – физическа и стопанска география, антропогеография, геополитическа география и др. Дейността му на учен обхваща не само изследователската и преподавателска дейност, но и ръководството на българската академична географска общност в продължителен период от време, както и активно участие в работата на различни международни географски институции /организации/. Забележителен е приносът му за проучване на географията и историческото минало на гр. Пазарджик и множество селища в региона.

Изложбата, която предстои да се открие на 24 януари – рождения ден на проф. Батаклиев, ще  бъде експонирана до 28 февруари 2017 г. в новата изложбена зала на Регионален исторически музей – Пазарджик, площад „Константин Величков“ №15.

Входът за ученици през цялото времетраене на изложбата е безплатен!