С 20 000 лв. се увеличава общинският фонд за насърчаване на млади двойки с репродуктивни проблеми. Вместо досегашните 30 000 лв. в бюджета за тази година са заложени 50 000 лв. Новината съобщи кметът на Пазарджик Тодор Попов по време на днешната сесия на Общинския съвет.

Кандидатите за финансово подпомагане от Общинския фонд „Ин витро” могат да подават пакета документи, съгласно Правилника, в деловодството на Общински съвет – Пазарджик, в сградата на Община Пазарджик, ет. 13, стая 1311, от 8.30 ч. до 12.30 ч. и от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Заявителните документи ще бъдат разглеждани по реда на тяхното постъпване в деловодството на Общински съвет. Документите, необходими за кандидатстване, могат да бъдат изтеглени от интернет-страницата на Общински съвет – Пазарджик или получени на място в деловодството на Общинския съвет.