Кметът на Община Септември Марин Рачев беше отличен от ръководството на Синдиката на българските учители по време на тържествената церемония за награждаване на европейско и национално ниво на най-добрите за 2016 г. кметове, директори на училища и детски градини, журналисти и лидери на СБУ от цялата страна. Мероприятието на Синдиката се състоя в столичния парк-хотел „Москва“. Сред официалните гости на празничната вечер бяха Мартин Ромер – европейски директор на Европейския синдикален комитет по образование, Пламен Димитров – президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), доц. д-р Гинка Чавдарова – изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), Виолета Чавдарова – мениджър проекти в КНСБ, проф. д-р Росица Пенкова – директор на Департамента за информация и усъвършенстване на учителите (ДИУУ) към СУ „Климент Охридски“ и делегация от представители на Централния комитет на Съюза на работещите в науката и образованието на Република Киргизстан с ръководител Сабир Тойгонбаев – зам.-председател на Съюза.

Септемврийският кмет Марин Рачев получи високия приз на Синдиката за „Най-добър социален партньор – кмет“ на европейско и национално ниво за принос в развитието на социалното сътрудничество за 2016 г. лично от председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева и шефът на КНСБ Пламен Димитров.