Пореден опит за спекулации с персонала на детска градина бе осуетен от кмета на Община Септември Марин Рачев. Това се случи по повод твърденията, че ще има съкращения на персонала в детска градина „Приказен свят”, гр. Септември при изпълнението на Решение №508 от 29.11.2016 г. на Общински съвет Септември. При сигнал за разпространяването на въпросните инсинуации измежду персонала на детското заведение, градоначалникът свика спешна среща в кабинета си с персонала, за да разсее лично съмненията им.

На сбирката присъстваха още зам.-кметът на Община Септември Даниела Малешкова и Директорът на Дирекция ”ХДОК” Ивалина Табакова. За пореден път бе разяснено на хората, че в решението кмета на Общината е настоял да се включи изрично упоменаване на реда за сключване на трудовите договори на персонала при процедурата по преструктуриране. Той изключва възможността някой да загуби работното си място.

Трудовите правоотношения с педагогическия и не педагогическия персонал ще бъдат уредени по чл. 123,Ал. 1,т.1, а именно, че при промяна на работодателя трудовите правоотношения се запазват. За съжаление това не се споменава от някои хора, с цел да се всява смут и да се създава напрежение в колективите и гражданите на общината, коментира Марин Рачев.