Ана Гройс, PZdnes.com

Днес се отбелязва Международният ден за безопасен интернет. Основната идея е от една страна, фокусирането върху потенциалните опасности, които заплашват потребителите в световната мрежа, и от друга страна да насърчи формирането на етична онлайн среда. Празникът се организира за първи път през 2004 г. по инициатива на Европейската мрежа на центровете за безопасен интернет „Инсейф“, действаща в рамките на програмата на Европейската комисия „Безопасен интернет“.  На този ден в над 110 страни по света се организират хиляди мероприятия с цел да се повиши осведомеността на милиардите интернет потребители за културното общуване в мрежата, а също и за възможните опасности онлайн.

 Днес е и денят на телефон 112.