Земеделците от Пазарджишко готвят нови протести, оповести кметът на Юнаците – Стоян Кузев, който е инициатор за промени в законодателството по отношение на еднодневните трудови договори. Преди три дни стана ясно, че се готви промяна в тази посока и тя е възможността договорите да бъдат регистрирани онлайн в Инспекцията по труда.

Най-общо казано това означава, че всеки земеделски производител трябва да ходи с лаптопа си на полето, да се снабди с безжичен интернет и докато работниците му берат вишни или вадят картофи, той да въвежда данните им в интернет страницата на съответното ведомство.

Това е приложимо за големите земеделци, които имат офиси на полето, заяви Кузев, но е напълно неадекватно за средните и дребните земеделци, част от които изобщо не разполагат с такава техника и не са в състояние да се възползват от „привилегията“. Той вече е имал разговор с министър Гълъб Донев по този въпрос и има уговорена среща с него за другата седмица. Ще търсим други варианти, а ако не се стигне до тях отново ще се вдигнем на протест, каза Стоян Кузев.

Ето и предложението на Главна инспекция по труда:

Земеделските стопани вече могат да ползват програмния продукт https://ednodnevni.gli.government.bg/ipsts, който позволява образците на еднодневни трудови договори да бъдат регистрирани онлайн по всяко време, включително в извънработното за администрацията. От началото на февруари е достъпна за външни потребители системата, която има за цел да облекчи земеделските стопани при администрирането на процеса по наемане на работна ръка по силата на трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа, т.нар. еднодневни трудови договори. Подготвено е и подробно Ръководство за работа с програмния продукт, предназначено за външните потребители.

Инструкции за работа със софтуера, достъпът до системата и до ръководството е осигурен чрез специален банер на сайта на ИА ГИТ http://www.gli.government.bg и през рубриката „Административно обслужване“, подрубрика е-Услуги http://gli.government.bg/page.php?c=67&d=2790. Входът в системата се осъществява чрез потребителско име и парола. Земеделските стопани, които при регистрирането си като такива в Министерството на земеделието и храните са предоставили електронна поща за контакт, ще получат автоматично потребителско име и линк за въвеждане на парола на съответния email-адрес. Тези, които не са предоставили такъв и съответно ИА ГИТ не разполага с тяхна електронна поща, могат да получат потребителско име и парола на място в дирекциите „Инспекция по труда“.

Продуктът „Създаване и внедряване чрез надграждане на информационен продукт за електронно регистриране на трудови договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда“ е част от Дейност 10 „Подкрепа на практики, насочени към борба със сивата икономика и недекларираната заетост в предприятията“ на проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“. Финансирането за него е осигурено по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Достъп до онлайн системата за регистриране на еднодневните договори и до ръководството за използването й е осигурен и през изградения специално за проекта сайт http://innovation.gli.government.bg, рубриката „Дейности“, подрубрика „Дейност 10.

С надградената система се цели да се намали времето за цялостното администриране на еднодневните трудови договори. Тя има функция за директно генериране на данни за наето лице, когато то вече е работило при даден работодател. Има калкулатор, който, след въвеждане на желания брой договори за резервиране, изчислява каква сума за осигуровки – социални и здравни, трябва да внесе авансово земеделският производител. В разписката – неразделна част от еднодневния договор, след въвеждане на ЕГН на наетото лице автоматично се генерира нетната сума, която трябва да му бъде изплатена като възнаграждение след удържане на Данък общ доход и на осигурителните вноски за негова сметка. Изчислява се и размерът на данъка и на осигуровките по Кодекса за социално осигуряване и за здравно осигуряване, които трябва да бъдат удържани на лицето.

Остава възможността за образците на еднодневни трудови договори да се заверяват и в дирекциите „Инспекция по труда“.

За да бъде сключен трудовият договор, той трябва да бъде разпечатан в два идентични екземпляра и подписан от двете страни. Изискване на българското законодателство е трудовият договор да бъде сключен писмено.

При необходимост от съдействие и информация, свързана със системата, земеделските стопани могат да се обръщат към служителите в териториалните дирекции „Инспекция по труда“, както и на телефони 02 8101 724; 02 8101 708.

Контролът  по спазване на трудовото законодателство в дейност „Растениевъдство“ остава  приоритет за ИА ГИТ и през 2017 г., тъй като тя остава рискова както по отношение на възникването на трудовите правоотношения, така и по осигуряването на безопасност и здраве при работа. През 2016 г. контролните органи на ИА ГИТ са извършили над 3900 проверки в отрасъла, което е ръст с 50% спрямо 2015 г. Установените случаи на работа без трудови договори са 242 при 122 през 2015 г., което е два пъти повече. Този ръст е много по-висок, отколкото е ръстът на проверките. Друг показател за подобрената ефективност на контролната дейност в отрасъла е голямото намаление на трудовите инциденти. През 2016 г. НОИ отчита 26 трудови злополуки на работното място в икономическата дейност „Растениевъдство, животновъдство и лов“. През 2015 г. те са били 45. Смъртната злополука през м.г. е една при шест година по-рано.