До

Регионалните медии в Пазарджик

                               ОТВОРЕНО ПИСМО

от

Жители на Община Септември, във връзка с делото заведено в Административен съд – Пазарджик от група фирми, ползватели на минерална вода(повечето от фирмите са с един собственик или са свързани лица), против таксата от 3 лв. на куб. метър.

Ние долуподписаните, изразяваме публично недоволството си и осъждаме жалбата подадена от фирмите „Варварски минерални бани” – „Лифт 123“ ЕООД, „ПСЛ Трейдинг“ ЕООД, „СМС Солар“ ЕООД и „Варварски минерални бани“ ЕООД срещу решението на Общински съвет – Септември, с което се цели възпрепятстването на общината за събиране на такса пренос за минерална вода по общинския водопровод.

Считаме, че решение 484 , взето с протокол  21 от редовно заседание на Общински съвет, проведено на  25.10 .2016 г. е целесъобразно и го подкрепяме напълно. По този начин ще се гарантира изразходването и ползването само на нужните количества минерална вода от въпросните ползватели и ще останат достатъчно води количества, с които да се задоволят нуждите и на други желаещи да ползват този минерален ресурс.

Приложено Ви изпращаме и копие от подписката.

В нея са положени имената и подписите на над 1000 души от общината. Пълният списък на хората подкрепили подписката се съхранява в редакцията.

09подписка