Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Христо Алексиев се срещна вчера с Кристиан Ваклинов. 22 годишният студент в УНСС, специалност „Счетоводство“ е и голям приятел на теснолинейката Септември-Добринище.

Основна тема на разговора между тях бе състоянието на подвижния състав по теснолинейния път и спирка Цепина. Ваклинов помоли министър Алексиев за съдействие единствената гара в световен мащаб, която е функционирала до 2002 г. без електричество да бъде превърната в музей на теснолинейката.  Към момента тя не е действаща спирка, тъй като преди години са предприети мерки от Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) за нейното закриване.

Министър Христо Алексиев одобри идеята и възложи на НКЖИ да бъдат проверени варианти за осъществяване на идеята. Единият е за съвместно управление, а другият е спирка Цепина да бъде предоставена за управление на сдружение с нестопанска цел.

14ваклинов