* Кисел трън

Отпуснатите квоти билки под специален режим за област Пазарджик са определени на база подадени заявления от собственици на билкозаготвителни пунктове в региона. Те са за следните видове лечебни растения: 500 кг. Лудо биле, 400 кг. Шапиче, 250 кг. Ранилист, 250 кг. Кисел трън, 200 кг. Решетка, 150 кг. Лазаркиня, 100 кг. Зърнастец – елшовиден и 50 кг. Катраника.

Разпределението е извършено със заповед на директора на РИОСВ и проведена междуведомствена комисия, като квотите са предоставени на заявителя – СД”Шаркови и сие”, гр. София. Заготовката ще се извършва в организирани билкозаготвителни пунктове на фирмата в гр. Пазарджик и с. Драгор. Еконспекцията осъществява контрол за изпълнение на заповедта. Отпуснатите квоти са поименни и без право на преотстъпване. За неспазването им се налагат финансови санкции до 3 000 лева и се губи правото за участие в разпределението през следващата календарна година. В 15-дневен срок в РИОСВ трябва да бъде представена информация за находищата, адресите на пунктовете и списък на билкосъбирачите, упълномощени да извършват тази дейност. Необходимо е и позволително за дейността от съответната община или Държавно лесничейство.

Допустимите за събиране през 2017г. количества билки (кг сухо тегло) от естествените находища на видовете лечебни растения, поставени под специален режим на опазване и ползване са определени със заповед на министъра на околната среда и водите от 3 февруари 2017г. В документа се посочва кои лечебни растения са под специален режим на опазване и ползване и кои е забранено да се събират с търговска цел през 2017г.

02Ludo-bile-beladona

 Билката Лудо биле е позната още с имената Беладона, Атропа беладона, Старо биле и дяволска (смъртоносна) череша. Среща се на територията на Европа, Северна Африка и по някои части на Азия. Лудо биле представлява храст, който може да откриете по планините, скрит на някое сенчесто и влажно място. Листата му са зелени, а плодовете – малки, черни и лъскави. Билката цъфти от май до септември в красиви лилави цветове. Днес тя е включена в Червената книга на България, а ползването й се следи от Министерството на околната среда и водите.

Лудо биле е силно токсично растение, тъй като съдържа атропин, който може да е опасен, ако се предозира. Ето защо билката се предписва в малки дози от лекар или хомеопат по схема, която е строго индивидуална. Рядко се приема самостоятелно – в повечето случаи се комбинира с други билки. Най-често се приготвя тинктура от корените. По време на приема на билката, намалява секрецията на стомашните, потните и слюнчните жлези, ускорява се перисталтиката и се разширяват зениците.