Димчо Дебелянов и художникът Георги Машев

Изложба „Георги Машев”, посветена на 130 години от рождението на художника, организира Художествена галерия „Станислав Доспевски”. Изложбата, която ще бъде открита на 10 март 2017 г., е включена в Националния културен календар на Министерство на културата и е съвместна с Градска художествена галерия – Пловдив.

Със свои художествени произведения ще участват и Националната галерия, Национален етнографски музей, Национален военноисторически музей, Софийска градска художествена галерия, Художествена галерия – Русе, Художествена галерия – Казанлък.

Към изложбата, с финансовата подкрепа на Община Пазарджик, ще бъде издаден луксозен каталог с творби на Георги Машев.  Това е първо издание, представящо автора с негови произведения от фондовете на водещите културни институти в страната.

 Творчеството на Георги Машев 

Художникът демонстрира интерес към приказното и мистичното в родната история и предания. Рисува богомилите и тяхната дуалистична философия, кошмарите на съновиденията и несъзнателното, образи на митологични и легендарни герои. Може категорично да бъде определен за баща на диаболистичната тематика в българското изобразително изкуство. Значение за интересът му към българския фолклор и претворяването му играе познанството и близостта му от Брюксел с младия тогава изследовател на фолклорното наследство на България, Васил Стоин.

Фактът, че остава напълно неоценен за родната история на изкуството, е определена от писателя Константин Константинов в неговата мемоарна книга „Път през годините“ така:

Винаги, когато споменавам името му, мисля за онази сентенция на един френски писател — че значимостта на хората, както и на народите, се измерва не с приликите помежду им, а тъкмо с тяхното различие един от друг. В младата история на българското изобразително изкуство Георги Машев се отделя рязко от другите, неочакван и своеобразен… Днес малцина го знаят. Ала по-късно към това усамотено убежище, край което минава пътят на българското изобразително изкуство, ще се върнат, уверен съм, не един от младите, като към изходна точка, установена от първия български визионер в живописта.

В спомените за българската интелигенция до войните името на Георги Машев се среща често и винаги със суперлативи към неговата оригиналност и ярко поведение. Любопитна подробност например е, че той е срещуположния приятел на Димчо Дебелянов в прочутата снимка на поета в профил.