По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Пазарджик през четвъртото тримесечие на 2016 г. е 19, което е с 24.0% по-малко спрямо съответното тримесечие на предходната година. Новопостроените жилища в тях са 52, като в сравнение със същия период на 2015 г. е регистрирано намаление с 10.3%, съобщиха от Териториалното статистическо бюро в областния град.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2016 г. със стоманобетонна конструкция са 89.4% и с тухлена и друга – с по 5.3%.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Варна – 99 сгради със 786 жилища в тях, Бургас – 79 сгради с 399 жилища, и Пловдив – 78 сгради с 239 жилища.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две и три стаи (с по 36.5%), следват тези с четири (21.2%), а най-нисък е делът на жилищата с пет стаи – с 5.8%.

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през четвъртото тримесечие на 2016 г. е 6 586 кв. м, или с 12.9% по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2015 г. Жилищната площ също намалява (с 6.5%) до 3 767 кв. метра.

Средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от 130.3 кв. м през четвъртото тримесечие на 2015 г. на 126.7 кв. м през същото тримесечие на 2016 година.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Добрич – 168.5 кв. м, и Стара Загора – 146.1 кв. м, а най-малка – в областите Варна – 65.0 кв. м, и Перник – 70.0 кв. метра.