В качеството си на председател на  Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите в 43-то Народно събрание г-жа Бойка Маринска съдейства на гражданска инициатива по проблем с висока степен на обществена значимост. Това се казва в писмо на неправителствената организация, публикувано на тяхната официална интернет страница.

Сдружение ДЕГО е констатирало множество нарушения на действащото законодателство, извършени от ръководството на Камара на независимите оценители в България. ДЕГО предприема действия за защита на обществения интерес и се обръща за съдействие към Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите, чийто председател е Бойка Маринска. Жалбата е разгледана и е започнала проверка по случая.

След предсрочното прекратяване на мандата на 43-то Народно събрание вече няма движение по преписката, се казва още в позицията на организацията. Писмото завършва с надежда, че г-жа Маринска ще продължи да „подпомага гражданските инициативи и прозрачността в публичния сектор“.

Платена публикация!

Купуването и продаването на гласове е престъпление!