През 2003 г. Ердал Рамис Джелил от Пазарджик завършва успешно основното си образование в ОУ“Св.Св. Кирил и Методий“ в кв. „Изток“. Продължава след това в Професионална гимназия по селко стопанство „Царица Йоана“, но завършва само девети клас. Напуска, за да си търси късмета по широкия свят. В момента е в Германия. Тъй като му предстои започването на нова работа, звъни на баща си в Пазарджик, за да му изпрати дипломата за завършен осми клас, която да представи пред работодателя си.

Баща му Рамис отива в ПГСС „Царица Йоана“, очаквайки, че там се пази дипломата на сина му. Оказва се, че той по документи от книгата за постъпване в школото се води бивш възпитаник на СОУ“Димитър Гачев“. Бащата твърди, че синът му никога не е учил там, а на всичкото отгоре бележката, с която е пренасочен от едното училище в другото е с разменени бащино и фамилно име.

Рамис се връща в ОУ“Св.Св. Кирил и Методий“ и настоява да получи дубликат на дипломата. От там му отговарят, че няма проблем, но тя ще бъде издадена със сгрешените имена, както най-вероятно е била издадена и в първоначален вариант.

Наша проверка установи, че Ердал никога не е постъпвал за обучение в СОУ“Д.Гачев“ и най-вероятно става дума за техническа грешка при приема му в ПГСС“Царица Йоана“.

От ОУ“Св.Св. Кирил и Методий“ отказват да издадат дубликат на дипломата с правилните имена на Ердал. Това може да стане само, ако бившият им възпитаник се върне от Германия и по съдебен ред докаже, че „той е той“. Заради допусната преди тринадесет години небрежност, днес тридесет годишният мъж не може да започне работа.

Ще съдя държавата, заяви баща му, защото някой не си е свършил работата, освен това в дневника на „Царица Йоана“ имената на детето ми са правилно изписани, аз видях с очите си, че те са същите и в книгата за постъпване в училището. Според мен има някакви нередни действия от страна на учителите, защото не мога да се начудя, как синът ми е постъпил от четвърти в пети клас в „Св.Св. Кирил и Методий“ с удостоверение с правилно изписани имена и е напуснал училището след осми клас със сгрешени? Как е записан, че идва от „Димитър Гачев“ като кракът му не е стъпвал там? Защо след като в дневника от девети клас е записан с истинските си имена, от ПГСС“Царица Йоана“ не могат да му издадат дубликат?

Цялата сага най-вероятно ще приключи в съда, казва бащата, който вече е наел адвокатка, която ще влезе в дирите на мистерията.

Случаят не е изключение поясниха от ГРАО, почти всеки ден някой вади свидетелство за идентичност. Причините за това са много, най-често заради сгрешено ЕГН, промяна на имената при  брак или развод, а не рядко хората сменят и личните си имена. В случая обаче удостоверението за идентичност може да бъде издадено само на Ердал, баща му няма да може да го получи, независимо от пряката роднинска връзка. Другата възможност пред него е синът му да му направи пълномощно, което да удостовери, че Рамис има право да получи документа от офиса на ул.“Марица 20″ в Пазарджик. Най-лесно обаче проблемът е решим ако бащата представи пред директора на школото акта за раждане на сина си и по него бъде изготвен дубликат на дипломата.

Цената на удостоверение за идентичност е пет лева, ако се изготвя в рамките на седмица, а 12.50 лв. ако става дума за експресна услуга.