График за засичане на водомерите през месеците април, май и юни, публикува Община Стрелча. Освен града в него са включени и населените места, а в случай, че не сте в дома си по време на отчитането на консумираната вода, можете да направите самоотчет, поясняват от „ВиК“ дружеството.

График за отчитане на водомерите в община Стрелча за м.април, м. май и м. юни 2017г.   ВИЖ