Снимка: Д-р Магдалена Станева, директор на дирекция „Надзор на заразните болести“

Зачестилите случаи на морбили в страната и необходимостта от предприемане на превантивни мерки за ограничаване разпространението на заразното заболяване стана повод РЗИ Пазарджик да организира провеждане на работна среща със здравните медиатори от област Пазарджик. Тя се състоя днес в Здравната инспекция.

Д-р Станева, директор на дирекция „Надзор на заразните болести“,  запозна присъстващите с етиологията, патогенезата и клиничната картина на морбилната инфекция. Акцент бе поставен върху усложненията, профилактиката на заболяването и задължителната имунизация.

По време на дискусията бяха обсъдени проблемите и трудностите, които срещат общопрактикуващите лекари и здравните медиатори в усилията за откриване и имунизиране на неимунизирани деца и за ограничаване на инфекциозните заболявания.